JAKIE NORMY BEZPIECZEŃSTWA MUSZĄ SPEŁNIAĆ POKRYCIA HAL PRZEMYSŁOWYCH?

Hale przemysłowe, jak wszystkie budynki, muszą spełniać określone prawem normy. Chodzi oczywiście również o normy bezpieczeństwa. Zostały one ustanowione, aby zapewnić użytkownikom danego obiektu bezpieczeństwo, zarówno na co dzień, jak i podczas ewentualnego zagrożenia, na przykład pożaru. Jakie normy bezpieczeństwa muszą spełniać pokrycia hal przemysłowych, w tym wprowadzane na rynek UE?  Czym jest klasa odporności pożarowej?  Spieszymy z wyjaśnieniem.

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ

Wszystkim halom przemysłowym przypisywana jest klasa odporności pożarowej. Oznaczona jest ona literą – A, B, C, D, E, przy czym A to klasa najwyższa, E to klasa najniższa. Klasy ustala się na podstawie maksymalnej gęstości obciążenia ogniowego strefy pożarowej w budynku (oznaczonej poniżej literą Q). Dla budynków jednokondygnacyjnych, w tym hal przemysłowych, podział ten wygląda następująco:

  • Q > 4000 – klasa A,
  • 4000 ≥ Q > 2000 – klasa B,
  • 2000 ≥ Q > 1000 – klasa C,
  • 1000 ≥ Q > 500 – klasa D,
  • Q ≤ 500 – klasa E.

Poszczególne klasy odporności pożarowej budynku decydują o klasach odporności pożarowej elementów budynku. Dla przykładu – w budynku o klasie A ściana zewnętrzna musi mieć  szczelność ogniową oraz izolacyjność ogniową na poziomie 120 minut (EI 120), a przykrycie dachu nośność ogniową oraz szczelność ogniową na poziomie 30 minut (RE 30). Poszczególne wymagania i parametry zawsze będą zawarte w projekcie danej hali przemysłowej.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Konstrukcje stalowe, w tym hale przemysłowe, podlegają także normie EN1090. Określa ona wymagania techniczne dotyczące poszczególnych elementów, w tym pokryć hal przemysłowych, na przykład blach. Spełnienie tych wymogów jest niezbędne, jeśli producent chce wprowadzić swoje produkty na rynek UE.